fbpx

Lite historik

På grund av landhöjningen är Liljekonvaljeholmen idag visserligen inte längre en holme men fortfarande är området känt för sitt rika bestånd av liljekonvaljer!

Den första danskvällen på Liljekonvaljeholmen ägde rum för snart 100 år sedan. Det var Uppsalas vänstersocialister som 1920 byggde denna folkpark med scen och dansgolv och under efterföljande två decennier ordnade de välbesökta arrangemang med dans, teater, spelmanstävlingar m.m.

1942 köptes Liljekonvaljeholmen av Uppsala Godtemplares fastighetsförening som fortsatte att bygga ut och utveckla parken. 1958-59 byggdes den nuvarande dansbanan som än idag är en av Mellansveriges största i sitt slag!

Dansen

Dansen fick stora genombrott på 60-talet då orkestrar som t ex Sten & Stanly och Sven Ingvars kunde locka mellan 2-3 tusen besökare.

På 70-talet kom hade Bosse Larsson i TV-programmet Nygammalt skapat ett enormt stort intresse för gammaldans. De populäraste orkestrarna då var Bröderna Lindqvist och Ludgo Pelle som drog fulla hus.

I mitten på 70-talet började den moderna dansen och buggen att få vind i seglen. De mest efterfrågade orkestrarna var då Flamingo, Streaplers. Thor-Leifs och i slutet av 70-talet Wisex, Jigs, Skytts och Sven-Erics.

I slutet på 70-talet dansade John Travolta in på filmdukarna och skapade en enorm discovåg som slog ut den moderna dansen. Vi satsade då på Mogendansen som snabbt visade sig vara ett vinnande drag.
Populära orkestrar i början på 80-talet var Knytta, Tage Öst och Färnströms. Senare kom Vikingarna och Curt Haagers med flera.

Artister

Liljekonvaljeholmen har under de gångna åren gästats av många stora artister. Höjdpunkten på artistverksamheten var i slutet på 60- talet då Sveriges bästa artister fanns att beskåda på Holmen. Även utländska artister gästade parken som t ex Edmundo Ross och TV- idolen Manolito från västern-serien High Chaparall.

1977 revs scenen p g a att den var alldeles för liten för dåtidens krav. Detta uppdagades bl a då parken skulle engagera ABBA efter segern i Eurovisionsfinalen. Kravet på scenyta var då 4 ggr större än den be¬intliga scenen samt tillgången på el (ström) som motsvarade halva Sunnerstas normala förbrukning!

Exempel på artister som gästat Holmen

ABBA, Bosse Parnevik, Carli Tornehaven, Jerry Williams, Telestars, Ann-Louise Hansson, Monica Zetterlund, Cornelius Vreeswijk, Little Gerhard, Lill-Babs, Gunnar Wiklund, Anna-Lena Löfgren, Svante Thuresson, Lars Lönndahl, The Durban Trio, The Who, Charlie Norman, Tages, Hootenanny Singers, Spotnicks, Shanes, Thore Skogman, Family Four, Owe thörnqvist, Rockfolket, Ted & Harpo, Ray Adams, Ola & Janglers, Svenne & Lotta, Pugh & Rainrock

Midsommarfirande

Den svenska Midsommaren är utan tvekan den helg som mest av allt förknippas med fest och dans på lövade utomhusbanor.
Då midsommar firades på 50-talet vid Holmen varade festandet i hela fyra dagar. Firandet nu för tiden består av endast en dag. Midsommarafton. Vi arrangerar då en familjeföreställning på eftermiddagen med alla de traditionella inslagen som t ex dans & lekar kring Midsommarstången samt folkdansuppvisning.
Normalt besöks detta arrangemang av mellan 2-3 tusen personer vilket gör Holmen till en av de populäraste festplatserna i Uppsala på Midsommarafton.

Helnykterhet som idé

IOGT-NTO rörelsen är en självklar auktoritet inom det alkohol- och narkotikapolitiska området. Vi är kända och uppfattas av allmänheten och beslutsfattare som en saklig och positiv organisation.

Teater, sång. litteratur, dans, danskurser, folkdans och musik är en stor del av vårt föreningslivs-program. Genom att kunna dansa tar man bort en stor osäkerhetsfaktor och därmed har Du ett fint skäl för att avstå från alkoholen.

Våra danser på Liljekonvaljeholmen har under alla år haft en fin, nykter och skötsam publik – ett villkor från vår sida för att de trevliga danskvällarna skall fortsätta.

Höganloftsstugan 1920


Gammeldansbanan med sittplatser, där folkdansuppvisning och bygdespel framfördes. Banan ligger mycket vackert mellan Fyrisån och Höganlöftsstugan.


Den gamla dansbanan, ”Rotundan”. För att få dansa var man tvungen att lösa ”dansbiljett” för varje enskild dans.


Nya dansbanan ersätter den gamal 1959.


Miss Konvalj kandidater 1967


Läs mer om Holmens historia genom att klicka på denna bild!